Gebeurtenis

Vooronderzoek Wortegem-Petegem Petegem-aan-de-Schelde Kastanjeplein

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, sleuvenonderzoek
ID
1072736
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072736

Beschrijving

In totaal werden 7 proefsleuven aangelegd. In de noordoostelijke hoek van het terrein bleek een deel niet onderzoekbaar door de aanwezigheid van een elektriciteitscabine en door recente verstoringen. Er werd ca. 357m² (11,9%) onderzocht door middel van proefsleuven, en ca. 21m² (0,7%) door middel van kijkvensters.

Auteurs :  Goukens, Lode
Datum  : 12-11-2020

Bronnen

Bron: ACKE, B. BRACKE, M. en FONTEYN, P. 2020: Nota Petegem-aan-de-Schelde Kastanjeplein Verslag van Resultaten, Moerbeke-Waas
Type: literatuur
Datum: 11-03-2020


Relaties

Wordt opgevolgd door

Opgraving Kastanjeplein

Kastanjeplein (Wortegem-Petegem)


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kastanjeplein (Wortegem-Petegem)
Er werden sporen aangetroffen uit de metaaltijden en/of Romeinse periode, waaronder een waterkuil, enkele kuilen en een brandrestengraf. Daarnaast werden ook sporen teruggevonden die te linken zijn aan de historische bewoning waaronder een bakstenen beerput en een afvalkuil met glaswerk. De sporen concentreren zich in de zuidelijke helft van het terrein. De noordelijke helft kent diverse verstoringen van de voormalige bebouwing, waaronder een kelder en inrit.