Gebeurtenis

Vooronderzoek Peer Kloosterveld

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, verkennend archeologisch booronderzoek, landschappelijk booronderzoek
ID
1072738
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072738

Beschrijving

Het landschappelijk booronderzoek werd uitgevoerd op 23 oktober 2020. Er werden 8 boringen geplaatst met een edelmanboor met een diameter van 7 cm.

De verkennende archeologische boringen werden uitgevoerd van 29 tot en met 31 oktober 2020. In deze periode werden 43 boringen uitgevoerd in een grid van 10 x 12 meter door middel van een edelmanboor met een diameter van 10 cm. De boormonsters werden nat uitgezeefd op een zeef met een maaswijdte van 2 mm.

Het proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd op 6 november 2020. Er werden 3 sleuven van 2m met een NW-ZO oriƫntatie aangelegd.

Auteurs :  Arts, Annick
Datum  : 12-11-2020

Bronnen

Bron: VAN DE KONIJNENBURG R., WIJNEN J. en JANSSEN J. 2020: Peer, Kloosterpoort - Kloosterveld, nota archeologie, Haast-rapport 2020-58, Bree.
Type: literatuur
Datum: 2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kloosterveld (Peer)
Het vooronderzoek leverde twee evenwijdig lopende greppels op.