Gebeurtenis

Vooronderzoek Brugge Vaarkant - project 439

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, sleuvenonderzoek
ID
1072740
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072740

Beschrijving

Het proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd in twee fasen zodat het terrein van fase 1 kon worden gebruikt bij de afbraakwerken van de loodsen op het terrein van fase 2. In de eerste fase werden sleuven 1 tot en met 7 aangelegd. Bij sleuf 1 werd enkel een kijkvenster aangelegd aangezien op deze locatie zich een rioolbuis  bevindt die volledig door de sleuf loopt en zorgt voor de afwatering van het terrein naar de Lijsterbeek. Deze rioolbuis loopt over de gehele lengte van het terrein en heeft de ondergrond dan ook zo verstoord dat er hier geen archeologisch niveau meer te verwachten valt. Sleuven 8 tot en met 15 werden in een tweede fase aangelegd. 

Auteurs: Goukens, Lode
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: BOECKSTEYNS, A. 2020: Nota Verslag van resultaten Proefsleuvenonderzoek BRUGGE VAARTDIJKSTRAAT, Ingelmunster
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

vaarkant (Brugge)
In totaal werd 1 grondspoor (gracht) opgetekend. Er werd geen vondstenmateriaal aangetroffen. Het volledige terrein was zwaar verstoord.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Vooronderzoek Brugge Vaarkant - project 439 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072740 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.