Gebeurtenis

Vooronderzoek Jabbeke Kerkebeekstraat

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, sleuvenonderzoek
ID
1072744
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072744

Beschrijving

Het sleuvenplan zoals opgenomen in de bureaustudie voorzag in de aanleg van 6 parallelle noordoost-zuidwest georiënteerde sleuven. Het vooropgestelde sleuvenplan kon nagenoeg gevolgd worden. Wel werd rekening gehouden met de aanwezigheid van enkele bomen ter hoogte van proefsleuf 2 en met een waterrijke zonk ter hoogte van proefsleuf 4.

De zone van de geplande werken is ca. 7987m² groot. De zuidwestelijke zone (ca. 250m²) ter hoogte van de voormalige perceelsgrens werd gekenmerkt door wateroverlast en kon aldus niet onderzocht worden. De onderzoekbare zone bedraagt bijgevolg dus ca. 7737m². Hiervan werd 796,2m² (10,3%) onderzocht door middel van proefsleuven, en 51,2m² (0,7%) door middel van kijkvensters.

Auteurs :  Goukens, Lode
Datum  :

Bronnen

Bron: ACKE, B., BRACKE, M. & FONTEYN, P. 2020 Nota Varsenare Kerkebeekstraat Verslag van Resultaten, Moerbeke-Waas.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kerkebeekstraat (Jabbeke)
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden in totaal 8 sporen aangetroffen. Er werden geen vondsten aangetroffen tijdens het proefsleuvenonderzoek.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Jabbeke Kerkebeekstraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072744 (Geraadpleegd op )