Gebeurtenis

Vooronderzoek Wiemesmeerstraat

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072746
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072746

Beschrijving

In totaal werden 3 parallelle proefsleuven voorzien die oost–west georiënteerd zijn. Op deze manier kon een zo groot mogelijke oppervlakte opengelegd worden. Met kijkvensters of dwarssleuven kon een dekkingspercentage van 12,5 % bereikt worden, wat wenselijk is om uitspraken te doen over het gehele terrein. Er werden in totaal 3 profielputten aangelegd om de bodemopbouw te kunnen bepalen. 

Auteurs :  Goukens, Lode
Datum  : 12-11-2020

Bronnen

Bron: DE LANGHE, H., DRIESEN, P. en OP DE BEECK, S. 2020: RAPPORT 858 Nota Genk, Wiemesmeerstraat Bouw van 2 appartementsblokken, Tongeren
Type: literatuur
Datum: 03-2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Wiemesmeerstraat (Genk)
Er kwamen gedurende het onderzoek geen archeologische sporen of vondsten aan het licht.