Gebeurtenis

Vooronderzoek Deinze Varingstraat 6a

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, sleuvenonderzoek
ID
1072747
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072747

Beschrijving

Er werden vier proefsleuven aangelegd en vier kijkvenster voor een totale oppervlakte van 1.080 m². De totale advieszone voor proefsleuvenonderzoek omvat – na aftrek van de bestaande bomen – 6.870 m², waardoor 15,7 % onderzocht werd.

De sleuven werden iets anders aangelegd dan voorzien in het Programma van Maatregelen van de “Archeologienota Deinze Varingstraat” (ID 13267). Aangezien niet alle bomen in het projectgebied door de opdrachtgever zijn gerooid is het te onderzoeken terrein iets kleiner en is de inplanting van de sleuven enkele meters verschoven in oostelijke richting.

Auteurs :  Goukens, Lode
Datum  :

Bronnen

Bron: VAN HOECKE, H. en PERDAEN, Y. 2020: Nota Deinze, Varingstraat Deel 1: Verslag van Resultaten, Bassevelde
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Varingstraat 6 (Deinze)
Er werden geen sporen, structuren of archeologische ensembles aangetroffen aan het oppervlak van het onderzoeksterrein. De  vondsten zijn net als het sporenbestand in twee chronologische groepen onderverdeeld worden. Een eerste groep omvat een vondst uit de metaaltijden of de Romeinse tijd. Een tweede groep omvat vondsten uit de late middeleeuwen-nieuwe tijd.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Deinze Varingstraat 6a [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072747 (Geraadpleegd op )