Gebeurtenis

Opgraving Hoogmolenbrug De Borrekes

archeologische opgravingen
ID
1072749
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072749

Beschrijving

Naar aanleiding van nieuwe wegeniswerken voor de Hoogmolenbrug. De onderzoeksstrategie werd gericht op een behoud in situ van mogelijke sporen en vondsten.

Voor de aanvang van de geplande werken werd de zone voor behoud in situ uitgezet/afgebakend door een erkend landmeter. Hierna werden binnen de zone voor behoud in situ de graszoden machinaal verwijderd tot -5 cm t.o.v. het maaiveld. Hierna volgde het gedeeltelijk afgraven van de reeds aanwezig ophoging in het noordelijke deel van de zone voor behoud in situ tot maximum -75 cm t.o.v. het maaiveld (tegen de Mersksemsebaan). De afgegraven grond werd nadien bovenop de teelaarde in het zuidelijke deel van de zone voor behoud in situ gelegd, waardoor het terrein als het ware genivelleerd werd tussen de Merksemsebaan in het noorden en de Deurnesteenweg in het zuiden zonder hierbij de natuurlijke/oorspronkelijke bodem te verstoren/roeren. 

Gezien de genomen maatregelen voor behoud in situ werd het archeologische vlak, dat mogelijk aanwezig is binnen het plangebied, nergens  geschonden. Er werden bijgevolg geen archeologisch relevante sporen en/of structuren aangetroffen binnen het plangebied en de zone voor behoud in situ. De archeologische verwachting voor het aantreffen van vondsten, sporen en/of structuren uit eender welke (pre-)historische periode, kan worden bijgesteld naar eerder zeer laag tot onbestaande binnen de krijtlijnen van de uitgevoerde werken. De diepere, ongeroerde niveaus, werden nergens geraakt en de archeologische verwachting van deze niveaus kan dan ook niet worden bepaald.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Bronnen

Bron: NUYTS T. 2020: Archeologierapport opgraving Schoten, Hoogmolenbrug N120. Gent.
Type: literatuur
Datum:

Bron: NUYTS T. 2021: Eindverslag opgraving Schoten, Hoogmolenbrug N120 – De Borrekes, BAAC Vlaanderen Rapport 1703, Gent.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Merksemsebaan 401 (Wijnegem)
Naar aanleiding van de geplande aanleg van een nieuwe wegenis, werd op het terrein tussen de Merksemsebaan nr. 401 en de Deurnesteenweg nr. 1 genivelleerd. Hierbij werden geen archeologische sporen of structuren aangetroffen. De verwachting om hier later nog archeologische vondsten of sporen aan te treffen is zeer laag tot onbestaand.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Opgraving Hoogmolenbrug De Borrekes [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072749 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.