Gebeurtenis

Vooronderzoek Kortemark Kapoenstraat

sleuvenonderzoek
ID
1072752
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072752

Beschrijving

De zone waarbinnen de proefsleuven werden uitgevoerd had een oppervlakte van 3.238 m². Hier werd 475 m² aan proefsleuven en kijkvensters aangelegd.

Bron     : YPERMAN W. & VAN ROY J., 2020: Nota: Het archeologisch vooronderzoek aan Kapoenstraat te Kortemark, Tienen.
Auteurs :  Studiebureau Archeologie
Datum  : 13-11-2020

Bronnen

Bron: YPERMAN W. & VAN ROY J., 2020: Nota: Het archeologisch vooronderzoek aan Kapoenstraat te Kortemark, Tienen.
Type: literatuur
Datum: 25-07-2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kapoenstraat 10 (Kortemark)
In het kader van een nieuwe verkaveling werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Hierbij werden voornamelijk postmiddeleeuwse sporen aangetroffen.