Gebeurtenis

Opgraving Harelbeke Gaversstraat

archeologische opgravingen
ID
1072754
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072754

Beschrijving

Het archeologisch onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van verkavelingsaanvraag. In het totaal werd er een oppervlakte van 3508 m² opgegraven. Op het terrein zelf waren voor de start van het onderzoek geen archeologische gegevens beschikbaar. De Centraal Archeologische Inventaris geeft wel een groot aantal vindplaatsen weer binnen een straal van ca. 1 km rond het projectgebied.

Om het plangebied verder te evalueren na het bureauonderzoek werd eerst een landschappelijk bodemonderzoek (projectcode: 2017B231) uitgevoerd. Daarna vond een vooronderzoek met ingreep in de bodem plaats in de vorm van een  proefsleuvenonderzoek (projectcode: 2020A437).

Naar aanleiding van het proefsleuvenonderzoek werd een vlakdekkend archeologischonderzoek aanbevolen. De archeologische opgraving werd uitgevoerd door een team van drie archeologen van Ruben Willaert nv. Jeroen Vanhercke (archeoloog/veldwerkleider), Tessa Van Esbroeck (GPS/RTS/archeoloog) en Raph De Brant (assistent-archeoloog, assistent-aardkundige, droneoperator) waren gedurende het volledige onderzoek aanwezig op de site. Metaaldetectie werd uitgevoerd door Tony Deprez (metaaldetectorist), onder toezicht van de aanwezige archeologen. Bij de uitvoering de opgraving werd één vlak of werkput aangelegd. Bij het aanleggen en opschonen van het  archeologisch vlak werden de archeologische sporen ingekrast en geregistreerd door middel van overzichtsfoto’s, detailfoto’s en beschrijvingen. 

De sporen die aangetroffen werden tijdens de opgraving worden opgedeeld in twee categorieën: een deel van de sporen (de paalkuilen) worden toegewezen aan een landelijke nederzetting uit de metaaltijden, de brandrestengraven lijken dan weer verband te houden met de Romeinse vicus in Harelbeke.

Tijdens de archeologische opgraving 52 vondstnummers uitgeschreven voor archeologische artefacten. De vondsten werden aangetroffen tijdens de aanleg van het vlak, het manueel opschaven van sporen, het couperen van sporen en het uithalen van tweede helften. Bij het uitzeven van bulkstalen werden eveneens vondsten gerecupereerd. Alle graven werden integraal in bulk verzameld en uitgezeefd, onder andere om vondstmateriaal terug te vinden.

Bij het verdere onderzoek zullen de oorsprong, de functies en de dateringen van sporen en sporencombinaties achterhaald worden. Er zal ook getracht worden een verband te leggen tussen de verschillende opgegraven structuren en sporen.

 

Bron     : Vanhercke, Jeroen. 'Archeologierapport Gaversstraat (Harelbeke, West-Vlaanderen)'. Sint-Michiels-Brugge, 2020.
Auteurs :  Ruben Willaert nv
Datum  : 2020

Bronnen

Bron: Vanhercke, Jeroen. 'Archeologierapport Gaversstraat (Harelbeke, West-Vlaanderen)'. Sint-Michiels-Brugge, 2020.
Type: literatuur
Datum: 2020


Relaties

Heeft als voorganger