Gebeurtenis

Werfbegeleiding Vaartstraat

controle van werken
ID
1072757
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072757

Beschrijving

De aanwezigheid van een bunker uit WOI binnen het plangebied noopte tot een werfbegeleiding tijdens de aanleg van een ondergronds circuit van 150 kV kabels. Deze begeleiding gebeurde in een mofput en een aanlegsleuf voor de kabels. De bodemopbouw van de 3 opgeschoonde profielen toonde een stratigrafie van 5 verschillende ophogingspakketten (1,5m dik) waaronder nog een A/E horizont, gevolgd door een B/C horizont en een C horizont opgetekend werden. Het aanlegniveau van de kabels bevond zich hoger dan het archeologische niveau en bovendien bleek een groot deel van de oppervlakte al verstoord. De werfbegeleiding leverde geen relevante archeologische sporen noch vondsten op. Er werden evenmin sporen vastgesteld die in relatie stonden tot de bunker uit WOI. Er werden geen stalen genomen. 

Bron     : HEIRBAUT E.N.A. & DOCKX C. 2020: Werfbegeleiding aan de Vaartstraat te Beerse. Eindrapport, LAReS-rapport 233, Halle-Zoersel.
Auteurs :  LARes BVBA
Datum  :

Bronnen

Bron: HEIRBAUT E.N.A. & DOCKX C. 2020: Werfbegeleiding aan de Vaartstraat te Beerse. Eindrapport, LAReS-rapport 233, Halle-Zoersel.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Vaartstraat (Beerse)
De uitgevoerde werfbeleiding tijdens de aanleg van een circuit van ondergrondse 150 kV kabels, leverde geen archeologische resultaten op.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Werfbegeleiding Vaartstraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072757 (Geraadpleegd op )