Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Brecht Schippersdreef

sleuvenonderzoek, landschappelijk booronderzoek, archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072763
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072763

Beschrijving

Het onderzoek bestond uit de aanleg van 9 proefsleuven met een variabele breedte van 2 tot 6 m.

Auteurs :  Debruyne, Sofie
Datum  :

Bronnen

Bron: DEVROE A. & BERVOETS G. 2020: Nota. Brecht, Schippersdreef, Koersel.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Terheidelaan 33 (Brecht)
Tijdens een proefsleuvenonderzoek kwamen sporen van eerder recente oorsprong aan het licht. Ze zijn te relateren aan de omvorming van heide naar bos in de 19de eeuw, en de oprichting en sloop van bebouwing in de 20ste eeuw.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Proefsleuvenonderzoek Brecht Schippersdreef [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072763 (Geraadpleegd op )