Gebeurtenis

Vlakdekkende opgraving Nierlenders

materiaalstudie, fysisch-antropologisch onderzoek, archeozoölogisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, houtonderzoek, anthracologisch onderzoek, fysico-chemische analytische methoden, radiokoolstofdatering, post-excavation onderzoek, literatuurstudie, toponymische studie, preventieve opgravingen, vlakdekkende opgravingen, archeologische opgravingen
ID
1072764
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072764

Beschrijving

De toevalsvondst van 2 intacte Merovingische potjes leidde tot de opgraving van een vroegmiddeleeuws grafveld met 513 graven. Er werden 30 werkputten uitgezet zodat in totaal een oppervlakte 6536,5 m² werd onderzocht. Tijdens de opgraving werden technieken zoals blokberging gehanteerd waarbij grafvondsten niet op het terrein werden blootgelegd maar in de blok aarde waarin ze zich bevonden werden gelicht. In het conservatielabo werden deze blokken eerst met XR-technologie doorgelicht vooraleer ze verder blootgelegd werden. Door deze toepassing was het o.a. mogelijk resten van gemineraliseerd textiel en leder vrij te leggen en ook de onderlinge ligging van verschillende kleinere objecten te registreren. 

Bron     : ANNAERT R. 2018: Het vroegmiddeleeuwse grafveld van Broechem. The early medieval cemetery of Broechem, Merovingian Archaeology in the Low Countries/Relicta Monografieën 17, Bonn.
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum  : 17-11-2020

Bronnen

Bron: ANNAERT R. 2018: Het vroegmiddeleeuwse grafveld van Broechem. The early medieval cemetery of Broechem, Merovingian Archaeology in the Low Countries/Relicta Monografieën 17, Bonn.
Type: literatuur
Datum: 2018


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Nierlenderstraat, Van den Nestlaan (Ranst)
Een toevalsvondst van 2 intacte potjes in aardewerk leidde tot de opgraving van een volledig vroegmiddeleeuws grafveld dat aangelegd was op een nederzettingslocatie uit de vroege ijzertijd.