Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Lutselusstraat

landschappelijk booronderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, verkennend archeologisch booronderzoek
ID
1072768
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072768

Beschrijving

Na het landschappelijk booronderzoek werden 42 verkennende boringen gezet met een boorkop van 12cm diameter.

Auteurs :  Vanderhoydonck, Ingrid
Datum  : 18-11-2020

Bronnen

Bron: CLAESEN J., VAN GENECHTEN B., AUDENAERT E. & BOUCKAERT K. 2020: Nota met ingreep in de bodem Diepenbeek-Lutselusstraat, Kortenaken.
Type: literatuur
Datum: 2020


Relaties

Wordt opgevolgd door

Proefsleuvenonderzoek Lutselusstraat

Lutselusstraat (Diepenbeek)


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Lutselusstraat (Diepenbeek)
Op het terrein werd een landschappelijk booronderzoek uitgevoerd, gevolgd door een verkennend booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. Het verkennend archeologisch booronderzoek leverde geen archeologische indicatoren op. Het proefsleuvenonderzoek leverde 3 greppels en 3 kuilen op allen vermoedelijk van relatief recente ouderdom.