Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Lutselusstraat

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072769
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072769

Beschrijving

Na het landschappelijk en verkennend booronderzoek werden 3 sleuven parallel met de Lutselusstraat aangelegd. Bijkomend werden nog 2 kijkvensters aangelegd.

Auteurs :  Vanderhoydonck, Ingrid
Datum  : 18-11-2020

Bronnen

Bron: CLAESEN J., VAN GENECHTEN B., AUDENAERT E. & BOUCKAERT K. 2020: Nota met ingreep in de bodem Diepenbeek-Lutselusstraat, Kortenaken.
Type: literatuur
Datum: 2020


Relaties

Heeft als voorganger


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Lutselusstraat (Diepenbeek)
Op het terrein werd een landschappelijk booronderzoek uitgevoerd, gevolgd door een verkennend booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. Het verkennend archeologisch booronderzoek leverde geen archeologische indicatoren op. Het proefsleuvenonderzoek leverde 3 greppels en 3 kuilen op allen vermoedelijk van relatief recente ouderdom.