Gebeurtenis

Opgraving Wespelaarsebaan - Genninckstraat

vlakdekkende opgravingen
ID
1072774
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072774

Beschrijving

Binnen de voorziene 1.300 m² kon een werkput van ca. 1.000 m² worden aangelegd en volledig gedocumenteerd. 

Auteurs :  Goukens, Lode
Datum  : 19-11-2018

Bronnen

Bron: CLAEYS, J., VAN DER WAA, M. en VANMONTFORT, B. 2020: Boortmeerbeek Wespelaarsebaan-Genninckstraat: een opgraving Eindverslag, Leuven
Type: literatuur
Datum: 2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Genninckstraat, Wespelaarsebaan (Boortmeerbeek)
Het vondstmateriaal is sterk gefragmenteerd en vaak erg verweerd. Tijdens de opgraving konden 137 sporen herkend worden, inclusief een groot aantal natuurlijke verkleuringen en recente verstoringen.