Gebeurtenis

Vooronderzoek Martelarenstraat

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, verkennend archeologisch booronderzoek, landschappelijk booronderzoek
ID
1072775
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072775

Beschrijving

Er werd een landschappelijk bodemonderzoek, een verkennend archeologisch booronderzoek en proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.

Auteurs :  All-Archeo bvba
Datum  : 18-11-2020

Bronnen

Bron: COREMANS L., REUSENS R. REYNS N & VAN BUGGENHOUT J. 2020: Nota Peutie (Vilvoorde) – Martelarenstraat, Rapporten All-Archeo bvba 1003, Bornem
Type: literatuur
Datum: 2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Martelarenstraat (Vilvoorde)
Vooronderzoek Martelarenstraat