Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Brecht 18-BRE/EEN-2018I44

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, sleuvenonderzoek
ID
1072777
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072777

Beschrijving

Het onderzoek bestond uit de aanleg van 10 proefsleuven van 4 m breed in een verspringend patroon. Ze hadden een totale dekkingsgraad van circa 13% van het onderzoeksgebied.

Auteurs: Debruyne, Sofie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: VERVOORT R. 2020: Nota prospectie met ingreep in de bodem: Eendrachtslaan 19, Brecht (prov. Antwerpen), RVFSA-Rapport 95, Borgerhout.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Eendrachtslaan 19 (Brecht)
Ter hoogte van een depressie met restanten van een oude akkerlaag zijn fragmenten handgevormd aardewerk en een vuurstenen werktuig gevonden. De datering van de vondsten is onzeker. Het aardewerk is mogelijk vroegmiddeleeuws. Het vuurstenen werktuig zou uit het neolithicum kunnen dateren.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Proefsleuvenonderzoek Brecht 18-BRE/EEN-2018I44 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072777 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.