Gebeurtenis

Opgraving Lichtaartsesteenweg 28

radiokoolstofdatering, vlakdekkende opgravingen, archeologische opgravingen
ID
1072778
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072778

Beschrijving

Het positieve proefsleuvenonderzoek naar aanleiding van een woonverkaveling leidde tot een vlakdekkende opgraving waarbij een volmiddeleeuwse bewoningsfase werd geregistreerd. Het onderzoeksterrein werd opgedeeld in drie werkputten. Door middel van een vlakgraving werd een totale oppervlakte opengelegd van 3.930 m². Dit is 94,11% van de te onderzoeken zone. ER werd slechts een beperkte hoeveelheid vondsten verzameld. Uit de houtskoolstalen uit de paalsporen werd uit elke plattegrond 1 staal geselecteerd voor een 14C-datering. Uit de greppel die als erfafbakening geïnterpreteerd werd, werden pollenstalen genomen die echter niet verder geanalyseerd werden. Er werden 15 bodemprofielen geregistreerd (Aap-Aa-A/C-C-horizont). In totaal werden 270 sporen geregistreerd waarvan er 55 natuurlijk bleken nadat ze gecoupeerd waren. De antropogene sporen omvatten paalsporen, kuilen, greppels, een oud wegtracé en verstoringen. De sporen komen verspreid voor over het terrein, maar zijn meer geconcentreerd in de westelijke zone.

Bron     : COREMANS L. 2020: Eindverslag archeologische opgraving Poederlee (Lille) - Lichtaartsesteenweg, Rapporten All-Archeo bvba 816, Bornem.
Auteurs :  All-Archeo bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: COREMANS L. 2020: Eindverslag archeologische opgraving Poederlee (Lille) - Lichtaartsesteenweg, Rapporten All-Archeo bvba 816, Bornem.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Lichtaartsesteenweg 28 (Lille)
Het positieve proefsleuvenonderzoek naar aanleiding van een geplande woonverkaveling leidde tot de uitvoering van een vlakdekkende opgraving. Deze bracht een bewoningsfase uit de volle middeleeuwen aan het licht aan de rand van de huidige dorpskern.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Opgraving Lichtaartsesteenweg 28 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072778 (Geraadpleegd op )