Gebeurtenis

Vooronderzoek Lommel Sportveldenstraat

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, verkennend archeologisch booronderzoek, landschappelijk booronderzoek
ID
1072780
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072780

Beschrijving

Het landschappelijk booronderzoek werd uitgevoerd op 23 juni 2020. Er werden met behulp van een edelmanboor met een diameter van 7 cm 7 boringen geplaatst in 2 ZZW-NNO georiënteerde transecten.

Het verkennend archeologisch booronderzoek werd uitgevoerd op 3 augustus 2020. Er werden 21 boringen in een 10 x 12 m grid geplaatst. Men gebruikte een edelmanboor met een diameter van 12 cm. De boormonsters werden nat gezeefd op een zeef met een maaswijdte van 2 mm.

De proefsleuven werden op 3 november 2020 aangelegd. Er werden 5 proefsleuven met een NNO-ZZW oriëntatie uitgegraven.

Auteurs :  Arts, Annick
Datum  :

Bronnen

Bron: VAN DER WAA M., DE BOECK S. en CLAEYS J. 2020: Nota Lommel Sportveldenstraat, Leuven.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Sportveldenstraat (Lommel)
Het onderzoek leverde sporen uit de Nieuwe Tijd op.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Lommel Sportveldenstraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072780 (Geraadpleegd op )