Gebeurtenis

Werfbegeleiding Sint-Gummarusstraat

archeologische opgravingen, controle van werken
ID
1072781
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072781

Beschrijving

Bij de start van het veldwerk bleek dat de oude, nog werkzame riolering die in de centrale as van de Sint-Gummarusstraat werd aangelegd, een structurele verstoring van de ondergrond heeft veroorzaakt. Om die reden werd gekozen voor de aanleg van twee werkputten met een breedte van 2 meter langs weerzijden van de oude riolering, waar nog kansen waren voor een bewaard bodemarchief. Helaas bleek echter sprake van een grote hoeveelheid actieve huisaansluitingen (afvalwater en elektriciteit) - met ca. 2 à 5 leidingen per woning - die gezamenlijk een substantiële verstoring van het bodemarchief hebben teweeggebracht en bovendien zeer hinderlijk waren voor het efficiënt aanleggen van de werkputten. Tijdens het veldwerk zijn alle waargenomen mobiele vondsten ingezameld. Er zijn mortel- en (bak)steenstalen genomen van muurwerk. In het opgravingsarchief zijn geen stalen aanwezig die in aanmerking komen voor verder (natuur)wetenschappelijk onderzoek door (externe) specialisten.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Studiebureau Archeologie Tienen

Bronnen

Bron: VAN LIEFFERINGE N. 2020: Eindverslag van de opgraving in de Sint-Gummarusstraat (stad Lier), Archeo-rapport 474, Tienen.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Sint-Gummarusstraat (Lier)
Werfbegeleiding naar aanleiding van vernieuwing riolerings- en weginfrastructuur. Vanwege de hoge verstoringsgraad slechts beperkte archeologische aanwezigheid. Wel 2 vondsthoudende antropogene ophogingingslagen die getuigen van een rijke materiële stedelijke cultuur.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Werfbegeleiding Sint-Gummarusstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072781 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.