Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Zandhoven Liersebaan 127

archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem, landschappelijk booronderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, sleuvenonderzoek
ID
1072784
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072784

Beschrijving

Het onderzoek gebeurde door de aanleg van 1 proefsleuf van 4 m breed, en het opschonen van een zone die reeds afgegraven was tot op en in de C-horizont.

Auteurs :  Debruyne, Sofie
Datum  :

Bronnen

Bron: JENNES N. & VERRIJCKT J. 2020: Nota. Landschappelijk bodemonderzoek & proefsleuvenonderzoek. Zandhoven, Liersebaan 127, Rapport 473, Beerse.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Liersebaan 124 (Zandhoven)
Tijdens een proefsleuvenonderzoek kwam een verdwenen wegtracé aan het licht, dat wellicht ouder is dan de late 18de eeuw. Het tracé bestond uit karrensporen waarlangs bomen gestaan hebben.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Proefsleuvenonderzoek Zandhoven Liersebaan 127 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072784 (Geraadpleegd op )