Gebeurtenis

Opgraving Turnhoutsebaan

radiokoolstofdatering, vlakdekkende opgravingen
ID
1072787
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072787

Beschrijving

Tijdens dit vlakdekkend onderzoek werd een oppervlakte van 2930,169m² afgegraven in drie stroken vtot een diepte van circa 30-40 centimeter onder het maaiveld. Daarna werd binnen deze stroken het archeologisch vlak aangelegd. Het opschaven werd sterk bemoeilijkt door de aanwezigheid van een hoge densiteit aan boomwortels, uiteraard veroorzaakt door de jarenlange aanwezigheid van een dennenaanplant. De aangelegde archeologische vlakken werden tevens gecontroleerd op de aanwezigheid van archeologische objecten middels metaaldetectie. In totaal werden 92 spoornummers toegekend. Over het algemeen kan worden gesteld dat de sporendensiteit relatief laag was, met een hoge densiteit aan sporen van biologische oorsprong. Organische materialen en metalen zijn niet bewaard. Het vondstenmateriaal omvat 71 fragmenten aardewerk, waarvan 69 handgevormd. Er werden enkel stalen genomen voor radiokoolstofdatering (houtskool uit paalkuilen).  

Bron: DE SMAELE B., PIETERS H., ENGELS L. & VAN ROY J. 2020: Vlakdekkend archeologisch onderzoek aan de Turnhoutsebaan te Retie, Onderzoeksrapport Hembyse Archeologie 82, Gent.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: HEMBYSE

Bronnen

Bron: DE SMAELE B., PIETERS H., ENGELS L. & VAN ROY J. 2020: Vlakdekkend archeologisch onderzoek aan de Turnhoutsebaan te Retie, Onderzoeksrapport Hembyse Archeologie 82, Gent.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Turnhoutsebaan (Retie)
Naar aanleiding van een geplande woonverkaveling en een positief proefsleuvenonderzoek werd een vlakdekkende opgraving uitgevoerd binnen het projectgebied. Dit leverde een aantal paalsporen op waarin tenminste 8 vierpostenspijkers uit de metaaltijden herkend werden.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Opgraving Turnhoutsebaan [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072787 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.