Gebeurtenis

Proefsleuven Clement d'Hooghelaan fase 2

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072788
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072788

Beschrijving

Er werden twee werkputten (twee proefsleuven) aangelegd. Het archeologisch niveau bevond zich tussen 46 en 162 cm onder het maaiveld of een hoogte tussen 13,94 en 12,78 m TAW. Er werd een oppervlakte opengelegd van 149 m². Dit is 3,28 % van de te onderzoeken zone. De bewaring van werkput 1 was te slecht om de aanleg van de drie extra sleuven te verantwoorden. Hierdoor, samen met het resultaat van werkput 4 in fase 1, is het te onderzoeken percentage aan de hand van proefsleuven voldoende om een uitspraak te doen over de volledige zone met verharding. Eveneens werd er gezien de hoge graad aan verstoring geen kijkvensters aangelegd. Er werden geen vondsten geregistreerd. De site kent geen complexe verticale stratigrafie. Er werden twee bodemprofielen geregistreerd, die beide een hoge graad aan verstoring vertoonden.

Bron     : GYESBREGHS D. 2020: Nota Temse - Clement d'Hooghelaan Fase 2, Rapporten All-Archeo bvba 1034, Bornem.
Auteurs :  All-Archeo bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: GYESBREGHS D. 2020: Nota Temse - Clement d'Hooghelaan Fase 2, Rapporten All-Archeo bvba 1034, Bornem.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Clement D'hooghelaan (Temse)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een nieuwbouw werd na afbraak van de bestaande verharding fase 2 van het project, een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Dit leverde geen relevante archeologische sporen op zodat geen vervolgonderzoek aanbevolen werd.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Proefsleuven Clement d'Hooghelaan fase 2 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072788 (Geraadpleegd op )