Gebeurtenis

Verkennend archeologisch booronderzoek Riemsterweg Herreweg

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, verkennend archeologisch booronderzoek
ID
1072789
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072789

Beschrijving

Omwille van de beperkte oppervlakte van het terrein werden het landschappelijk en verkennend booronderzoek gecombineerd. 13 boringen werden uitgezet in een grid van 5X6m. De boorkop had een diameter van 15 cm. Het sediment onder de bouwvoor en het colluvium tot een diepte van 30 tot 40 cm werd uitgezeefd over een zeef met maaswijdte 2mm. Van de 13 boringen konden 8 uitgevoerd worden tot de gewenste diepte.

Auteurs :  Vanderhoydonck, Ingrid
Datum  : 19-11-2020

Bronnen

Bron: HERMANS M., PAWELCZAK P. & DEVRIENDT I. 2020: Archeologienota Bilzen, Kleine Spouwen N745, BAAC Vlaanderen Rapport 1498, Gent.
Type: literatuur
Datum: 2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Herreweg (Bilzen)
Uit 4 boringen werden 12 artefacten aangetroffen waarvan van 6 een antropogene oorsprong vermoed wordt. Door de variatie in de bodem, de bijmenging van recentere stukken in het zeefmateriaal en de aanwezigheid van patina/glans op enkele artefacten is er het vermoeden dat er verplaatsingen (erosie/colluvium) plaatsgevonden heeft waardoor de kans op het aantreffen van een voldoende intacte cluster klein is.