Gebeurtenis

Opgraving Leuven Kapucijnenvoer

archeobotanisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, vlakdekkende opgravingen
ID
1072794
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072794

Beschrijving

De zone voor een vlakdekkende opgraving was in het noorden begrensd door de vervuilde en gedeeltelijk reeds gesaneerde zone. De vastgestelde verstoring door deze sanering vormt een concrete grens. In het oosten was het openbaar domein de begrenzing, in het zuiden was er een veiligheidsmarge bewaard ten opzichte van de bestaande gebouwen. Verder in noordelijke richting was een arbitraire grens van 10 meter diepte ten opzichte van de straat genomen. 

Het totaal aangelegd oppervlakte was iets kleiner dan oorspronkelijk gepland: ca 226m2.

 

Auteurs: Goukens, Lode
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: VAN REMOORTER, O. 2020: Eindverslag Opgraving Leuven, Kapucijnenvoer 6-10, BAAC Vlaanderen Archeologierapport 1391, Bassevelde.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kapucijnenvoer (Leuven)
Op basis van het bestudeerde aardewerk kan een kleine inkijk verkregen worden in een gedeelte van de middeleeuwse materiële cultuur. Op basis van het vondstmateriaal kan gesteld worden dat vanaf de 12e eeuw een zekere graad van activiteit plaatsvond op het terrein, maar dat het zwaartepunt van de activiteiten op het terrein in de late middeleeuwen lag. Een belangrijke factor in deze omgeving was de vermoedelijk licht meanderende Kapucijnenvoer, die in de loop van de 15e eeuw wellicht gekanaliseerd werd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Leuven Kapucijnenvoer [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072794 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.