Gebeurtenis

Werfbegeleiding Diest Hasseltsestraat 2

vlakdekkende opgravingen
ID
1072796
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072796

Beschrijving

De archeologische werfbegeleiding vond plaats op 14 augustus 2019. Binnen een zone van 88 m2 werden 2 opgravingsputten aangelegd, met een totale oppervlakte van 35 m2 (WP1 = 16,5 m²; WP2 = 18,5 m²). Deze werkputten kwamen overeen met twee individuele ruimtes binnen de apotheek. De derde, grotere ruimte die de noordelijke helft van het pand uitmaakt, is gefundeerd bovenop een (laatmiddeleeuws) gewelf en maakte geen deel uit van het onderzoek.

Auteurs :  Goukens, Lode
Datum  : 23-11-2020

Bronnen

Bron: VAN DER WAA, M. en CLAEYS, J. 2020: Een werfbegeleiding te Diest - Hasseltsestraat Eindverslag, Leuven
Type: literatuur
Datum: 2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Hasseltsestraat 2 (Diest)
Er werden twee verschillende oudere vloerniveaus ontdekt, maar geen vondsten.