Gebeurtenis

Opgraving Tienen Vissenaken de Uilenboom

onderzoek van gewervelde diersoorten, radiokoolstofdatering, vlakdekkende opgravingen
ID
1072799
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072799

Beschrijving

Er werden in totaal vier zuidwest – noordoost georiënteerde werkputten aangelegd. De werkputten hadden respectievelijk een oppervlakte van 439, 781, 1157 en 383m². Het onderzochte gebied was in totaal 2760m².

Auteurs :  Goukens, Lode
Datum  : 23-11-2020

Bronnen

Bron: PEPERMANS, J. en VANHOUTTE, C. 2020: Archeologische opgraving Vissenaken De Uilenboom (prov. Vlaams-Brabant). Eindrapport, Ingelmunster
Type: literatuur
Datum: 02-2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Aarschotsesteenweg (Tienen)
Er werd een archeologische site aangetroffen met een groot aantal archeologische sporen: paalsporen, kuilen, grachten en greppels. In de kuilen konden bovendien drie categorieën herkend worden met specifieke eigenschappen, gerelateerd aan artisanale activiteiten en ontginningen: houtskoolrijke kuilen met verbrande leemconcentraties, gelaagde kuilen met afwisselend zuivere leemlagen en ontginningskuilen. De oudste sporen zijn te dateren in de vroege middeleeuwen, vanaf de einde 7de – 8ste eeuw en worden gekenmerkt door houtskoolrijke kuilen met verbrande leemconcentraties, gelaagde en overige kuilen. Dit wil zeggen dat er in de vroegste periode al sprake was van artisanale -en ontginningsactiviteiten. Een groot deel van de sporen kon gedateerd worden op de overgangsperiode van de vroege naar de volle middeleeuwen, waaronder ook de bootvormige gebouwstructuur, mogelijk een huisplattegrond. De hutkom kon eveneens in deze periode gedateerd worden. Eén van de ontginningskuilen kende ook zijn oorsprong in deze periode, of was althans het meest in gebruik tijdens die overgangsperiode, aangetoond door het aardewerk. De oudste laag gaf een oudere datering in de vroege middeleeuwen (680 – 880 n. Chr.), waardoor de ontginningen wellicht al startten in een eerdere fase.