Gebeurtenis

Opgraving Londerzeel Tisselt - Buggenhout Drinkwaterleiding

controle van werken, vlakdekkende opgravingen
ID
1072800
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072800

Beschrijving

Het terrein werd in twee vlakken opgegraven.

Het eerste vlak was eerder een tussenvlak op de diepte van de werfpiste. Dit vlak werd gemiddeld op 20 tot 30 cm onder het maaiveld aangelegd. In dit tussenvlak werden geen archeologisch relevante sporen aangetroffen.

Het tweede vlak werd aangelegd ter hoogte van de toekomstige drinkwaterleiding en werd op het enige archeologisch relevante niveau aangelegd. Dit niveau bevond zich tussen 5,94 m TAW en 23,57 m TAW. Dit vlak lag 20 tot 50 cm onder het tussenvlak en dus 40 tot 80 cm onder het oorspronkelijke maaiveld.

Auteurs: Goukens, Lode
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: DE KETELAERE, S. 2020: Eindverslag opgraving Tisselt-Buggenhout, Drinkwaterleiding, BAAC Vlaanderen Rapport 1351, Bassevelde.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Willebroek (Antwerpen), Buggenhout (Oost-Vlaanderen), Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Merchtem (Vlaams-Brabant)
Tijdens de werfbegeleiding werden in totaal twee sporen aangetroffen, naast verschillende verstoringen. Het gaat hierbij om één kuil met een grote hoeveelheid ijzertijdaardewerk en één greppel die vermoedelijk als perceelsgreppel geïnterpreteerd kan worden.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Opgraving Londerzeel Tisselt - Buggenhout Drinkwaterleiding [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072800 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.