Gebeurtenis

Opgravingen aardgasleiding Zaventem Kraainem Haren

vlakdekkende opgravingen
ID
1072801
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072801

Beschrijving

Er werd in functie van steentijdonderzoek een oppervlakte van in totaal 450 m² onderzocht op basis van 225 testvakken. 

Het doel hiervan was om artefactensites beter in kaart te brengen en informatie te verzamelen over de aard, datering, ruimtelijke spreiding en gaafheid van de site. Het steentijdonderzoek in de vorm van een waarderend testvakkenonderzoek werd uitgevoerd tussen 20 en 22 maart 2019. De zone werd archeologisch onderzocht op basis van één werkput.

Tijdens de werfbegeleiding werden 14 werkputten onderzocht. Hierin werden in totaal slechts vijf sporen, waaronder een houtskoolmeiler, een kuil, een paalkuil en twee recente sporen geregistreerd.

Er werden 16 proefsleuven aangelegd, waarin in totaal 27 sporen werden aangetroffen (19 antropogene sporen, twee lagen, twee recente sporen, vier natuurlijke).

Auteurs :  Goukens, Lode
Datum  : 07-01-2020

Bronnen

Bron: VAN HOECKE, H. 2020: Eindverslag Kraainem-Haren Aardgasleiding, BAAC Vlaanderen Rapport 1299, Bassevelde
Type: literatuur
Datum: 07-01-2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kraainem, Machelen, Zaventem (Vlaams-Brabant)
De opgravingen leverden een zeer beperkte hoeveelheid vuursteenfragmenten op en Romeins handgedraaid aardwerk en bouwceramiek in een paalkuil. Een stuk basaltsteen (vermoedelijk uit de Eiffel) lijkt een stuk molensteen te zijn.