Gebeurtenis

Opgraving Opwijk Kouterbaan-Langeveldstraat-Dorp

anthracologisch onderzoek, palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, dendrochronologisch onderzoek, vlakdekkende opgravingen
ID
1072803
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072803

Beschrijving

In de eerste fase werd de zone voor verder onderzoek in de vorm van een opgraving ter hoogte van het kruispunt van de Kouterbaan met de Langeveldweg, onderverdeeld in twee werkputten die van west naar oost verliepen. De opgegraven zone besloeg twee werkputten. Werkput 1 (ca. 2.303m²) situeerde zich ten noorden van de Langeveldweg en werkput 2 (ca. 948m²) ten zuiden van de Langeveldweg. Ter hoogte van Het Kintstraat werd in de eerste fase door middel van een werfbegeleiding een deel van zone 5 (ca. 2.535m²) onderzocht. De uitgevoerde werfbegeleiding gebeurde in werkput 3. Werkput 3 besloeg slechts de oppervlakte van de aanlegsleuf van de riolering in die zone (ca. 656m²). De tweede zone die in de eerste fase die onderzocht werd door middel van een werfbegeleiding was zone 10 (ca. 1223m²). In zone 10 werd werkput 4 aangelegd. De oppervlakte van werkput 4 besloeg de oppervlakte van het geplande pompstation en van de aanlegsleuf van de riolering in die zone (ca. 475m²). De oppervlakte van zone 1 ter hoogte van Dries bedraagt ca. 3.096m². De werfbegeleiding van deze zone gebeurde in de tweede fase.

 

 

Auteurs: Goukens, Lode
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: CLEDA, B. 2020: Archeologisch onderzoek aan de Kouterbaan-Langeveldweg-Het Kintstraat te Opwijk-Mazenzele (Vlaams-Brabant), ABO Archeologische Rapporten 806, Aartselaar
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Dorp, Kouterbaan, Langeveldstraat (Opwijk)
De werfbegeleiding en opgraving vonden plaats in twee fasen (2018 en 2019). De eerste fase leverde brandrestgraven en vondsten uit de midden-romeinse tijd op. De tweede fase leverde greppels en poelen uit de middeleeuwen tot de nieuwe tijd op.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Opwijk Kouterbaan-Langeveldstraat-Dorp [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072803 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.