Gebeurtenis

Opgraving Kruibeke Bazelstraat - Polderstraat

radiokoolstofdatering, palynologisch onderzoek, vlakdekkende opgravingen
ID
1072804
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072804

Beschrijving

De zone voor verder onderzoek werd onderverdeeld in vier werkputten. In eerste instantie werd de meest oostelijke werkput (WP1) aan de kant van de Polderstraat aangelegd. Deze was ongeveer 20m breed en 45m lang. Vervolgens werd de meest noordelijke (WP2) opengelegd. Deze meette ongeveer 25m x 35m en vertoonde een uitloper langs de zuidoostelijke zijde. Naderhand werd voortgegaan met de middelste werkput (WP3) die de resterende 20 à 25m breedte overbrugde. Tenslotte werd de meest westelijke werkput gelegen aan de zijde van de Bazelstraat (WP4) aangelegd. Deze meette ca 45m op 8m. Waar bewoning of tuinen grensden aan het studiegebied werd een buffer van enkele meters aangehouden.

Auteurs: Goukens, Lode
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: DERIJCK, A. 2020: Archeologisch onderzoek van een site uit de ijzertijd – vroeg Romeinse tijd op de Wase cuesta te Kruibeke, ABO Archeologische Rapporten 1097, Aartselaar
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Bazelstraat, Polderstraat (Kruibeke)
Het merendeel van de vondsten kunnen in de ijzertijd – vroeg Romeinse tijd worden geplaatst. Enkele vondsten dateren uit de Romeinse periode, middeleeuwen en verder werden ook artefacten uit de nieuwe tijd aangetroffen. Naast aardewerk werd ook bouwmateriaal, metaal, bot, glas, vuursteen en hout aan het licht gebracht.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Kruibeke Bazelstraat - Polderstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072804 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.