Gebeurtenis

Vooronderzoek Bocholt Veldhovenstraat

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, landschappelijk booronderzoek
ID
1072811
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072811

Beschrijving

Het landschappelijk onderzoek werd uitgevoerd op 20 oktober 2020. Door middel van een edelmanboor met een diameter van 7 cm werden er 21 boringen geplaatst.

Het proefputten- en proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd op 16 en 17 november 2020. Op het merendeel van het terrein (75%) werd de teelaarde reeds verwijderd en kon de prospectie met ingreep in de bodem niet uitgevoerd worden. Op het resterende deel werden 6 proefsleuven, 1 kijkvenster en 3 proefputten aangelegd. De proefputten werden machinaal uitgegraven tot de top van de paleobodem. Daarna werd er laagsgewijs verdiept in lagen van maximaal 5 cm. Hierbij werden vlakken aangelegd en opgeschoond met de schop en -/of truweel. 

Auteurs :  Arts, Annick
Datum  : 24-11-2020

Bronnen

Bron: VAN LIEFFERINGE N. 2020: Nota: Resultaten van het archeologisch vooronderzoek aan de Rademakersstraat in Bocholt, Tienen.
Type: literatuur
Datum: 2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Veldhovenstraat (Bocholt)
Het vooronderzoek leverde 2 kuilen en 4 scherven aardewerk op.