Gebeurtenis

Proefsleuven Nieuwstraat 54

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072812
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072812

Beschrijving

Naar aanleiding van een geplande nieuwbouw en na uitvoering van een landschappelijk booronderzoek, werd het projectgebied onderworpen aan een proefsleuvenonderzoek. Er werden vijf proefsleuven aangelegd voor een totale oppervlakte van 177,45 m². De totale advieszone voor proefsleuvenonderzoek omvat 2230 m². Hiervan is 400 m² voorzien voor te behouden bomen zodat de zone die te onderzoeken was 1830 m² groot bleek. Omwille van problemen met de kapvergunning waren op het moment van het onderzoek de resterende bomen nog niet verwijderd. Hierdoor was maar 758 m² van de totale advieszone toegankelijk voor onderzoek. Er werd 177,45 m² proefsleuf aangelegd. Dit komt neer op 9,6 % van de volledige te onderzoeken oppervlakte (1830 m²) en 23,4 % van de toegankelijke oppervlakte. Door de beperkte ruimte was er geen plek meer om nog kijkvensters aan te leggen. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden twee standaardprofielen geregistreerd om de resultaten van het landschappelijk bodemonderzoek te verifiëren: een plaggenbodem (Ap1 en Ap2) die onmiddellijk rustte op de C-horizont. Het bodemarchief omvatte één archeologisch relevant niveau, onmiddellijk onder de bouwvoor. Dit niveau bevond zich tussen 10 m TAW en 10,78 m TAW (ca. 0,74 – 1,3 m –mv). Er werden in totaal vijf sporen opgetekend verdeeld over werkputten 1, 3 en 5. Het betreft telkens greppels.

Bron     : STEENHOUDT M. 2020: Nota Vorselaar, Nieuwstraat 54, Deel 1: verslag van de resultaten, BAAC Vlaanderen Rapport 1583, Bassevelde.
Auteurs :  Steenhoudt, Michiel
Datum  : 24-11-2020

Bronnen

Bron: STEENHOUDT M. 2020: Nota Vorselaar, Nieuwstraat 54, Deel 1: verslag van de resultaten, BAAC Vlaanderen Rapport 1583, Bassevelde.
Type: literatuur
Datum: 2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Nieuwstraat 54 (Vorselaar)
Naar aanleiding van een geplande nieuwbouw werd het projectgebied onderworpen aan een proefsleuvenonderzoek. Tijdens dit onderzoek werden enkel afwateringsgreppels uit de late middeleeuwen tot nieuwe tijd waargenomen.