Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Gerheze

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072823
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072823

Beschrijving

Aanleg van twaalf proefsleuven van ca. 3 m breed.

Auteurs :  Devroe, Annika, Verhaert, Alde
Datum  :

Bronnen

Bron: DEVROE A. & BERVOETS G. 2020: Nota Olen, Gerheze, Koersel.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Gerheze 1 (Olen)
Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn geen archeologisch relevante sporen aangetroffen. Het oorspronkelijk microreliëf was meer uitgesproken dan het huidige reliëf: op delen van het terrein zijn nog resten van een deels bewaarde B-horizont aangesneden, op één plaats was ook een restant van een E-horizont zichtbaar.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Proefsleuvenonderzoek Gerheze [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072823 (Geraadpleegd op )