Gebeurtenis

Proefsleuven Sint-Lenaartsesteenweg

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072824
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072824

Beschrijving

Aanleg van proefputten en proefsleuven.

Auteurs :  J. Verrijckt bvba, Verhaert, Alde
Datum  : 26-11-2020

Bronnen

Bron: VERRIJCKT J. & JENNES N. 2020: Vooronderzoek Rijkevorsel Borgerhoutstraat - St. Lenaartsesteenweg, Beerse.
Type: literatuur
Datum: 10-07-2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Sint-Lenaartsesteenweg 11 (Rijkevorsel)
Ontwikkeling van twee deelgebieden in Rijkevorsel. Tijdens de aanleg van de proefputten en -sleuven zijn verschillende recente verstoringen aangetroffen. In deelgebied één zijn ook muurstructuren, tegelvloeren, paalkuilen, een waterput en greppels onderzocht.