Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Oude Arendonksebaan

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072833
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072833

Beschrijving

Aanleg van elf werkputten tijdens een eerste fase van het onderzoek.

Auteurs :  J. Verrijckt bvba, Verhaert, Alde
Datum  : 27-11-2020

Bronnen

Bron: VERRIJCKT J. & JENNES N. 2020: Vooronderzoek Oud-Turnhout Oude Arendonkse Baan 36, Beerse
Type: literatuur
Datum: 23-04-2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Oude Arendonkse Baan 36 (Oud-Turnhout)
Ter hoogte van de zone met nieuwbouw werd een eerste fase van het proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Er is geen site aangetroffen.