Gebeurtenis

Verkennend archeologisch booronderzoek Hoge-Heideweg

landschappelijk booronderzoek, verkennend archeologisch booronderzoek
ID
1072834
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072834

Beschrijving

Uitvoering van een landschappelijk booronderzoek d.m.v. 6 boringen. In het noordelijke deel van het plangebied zijn bijkomend 27 verkennende boringen geplaatst.

Auteurs: Verhaert, Alde
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)

Bronnen

Bron: NIEUWLAAT G., WEEKERS-HENDRIKX B., PAULUSSEN R., VAN DE WATER A., VALENTIJN P., MACHIELS R., SIEMANS J. & DE ROECK W. 2020: Vooronderzoek Rijkevorsel Hoge Heideweg, VEC Nota 712, Geel.
Type: literatuur
Datum:


Relaties

Wordt opgevolgd door

Proefsleuvenonderzoek Hoge-Heideweg

Hoge-Heideweg 112 (Rijkevorsel)


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Hoge-Heideweg 112 (Rijkevorsel)
Op basis van het landschappelijk booronderzoek is beslist om in het noordelijk deel van het projectgebied verkennende boringen te plaatsen. In deze zone is een intacte podzol aanwezig, dit deel van het plangebied is iets hoger gelegen. In boring 6 en 11 is lithisch materiaal aangetroffen, dit bleek natuurlijk van oorsprong te zijn. Ook houtskool, steenkool, slakken, sintels en baksteenfragmenten werden opgeboord. In de proefsleuven zijn greppels, een kuil, natuurlijke sporen en recente verstoringen onderzocht.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Verkennend archeologisch booronderzoek Hoge-Heideweg [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072834 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.