Gebeurtenis

Verkennend archeologisch booronderzoek Hoge-Heideweg

landschappelijk booronderzoek, verkennend archeologisch booronderzoek
ID
1072834
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072834

Beschrijving

Uitvoering van een landschappelijk booronderzoek d.m.v. 6 boringen. In het noordelijke deel van het plangebied zijn bijkomend 27 verkennende boringen geplaatst.

Auteurs :  Verhaert, Alde, VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)
Datum  : 27-11-2020

Bronnen

Bron: NIEUWLAAT G., WEEKERS-HENDRIKX B., PAULUSSEN R., VAN DE WATER A., VALENTIJN P., MACHIELS R., SIEMANS J. & DE ROECK W. 2020: Vooronderzoek Rijkevorsel Hoge Heideweg, VEC Nota 712, Geel.
Type: literatuur
Datum: 20-07-2020


Relaties

Wordt opgevolgd door

Proefsleuvenonderzoek Hoge-Heideweg

Hoge-Heideweg 112 (Rijkevorsel)


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Hoge-Heideweg 112 (Rijkevorsel)
Op basis van het landschappelijk booronderzoek is beslist om in het noordelijk deel van het projectgebied verkennende boringen te plaatsen. In deze zone is een intacte podzol aanwezig, dit deel van het plangebied is iets hoger gelegen. In boring 6 en 11 is lithisch materiaal aangetroffen, dit bleek natuurlijk van oorsprong te zijn. Ook houtskool, steenkool, slakken, sintels en baksteenfragmenten werden opgeboord. In de proefsleuven zijn greppels, een kuil, natuurlijke sporen en recente verstoringen onderzocht.