Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Hoge-Heideweg

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072835
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072835

Beschrijving

Aanleg van 6 proefsleuven en 1 kijkvenster.

Auteurs :  Verhaert, Alde, VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)
Datum  : 27-11-2020

Bronnen

Bron: NIEUWLAAT G., WEEKERS-HENDRIKX B., PAULUSSEN R., VAN DE WATER A., VALENTIJN P., MACHIELS R., SIEMANS J. & DE ROECK W. 2020: Vooronderzoek Rijkevorsel Hoge Heideweg, VEC Nota 712, Geel.
Type: literatuur
Datum: 20-07-2020


Relaties

Heeft als voorganger


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Hoge-Heideweg 112 (Rijkevorsel)
Op basis van het landschappelijk booronderzoek is beslist om in het noordelijk deel van het projectgebied verkennende boringen te plaatsen. In deze zone is een intacte podzol aanwezig, dit deel van het plangebied is iets hoger gelegen. In boring 6 en 11 is lithisch materiaal aangetroffen, dit bleek natuurlijk van oorsprong te zijn. Ook houtskool, steenkool, slakken, sintels en baksteenfragmenten werden opgeboord. In de proefsleuven zijn greppels, een kuil, natuurlijke sporen en recente verstoringen onderzocht.