Gebeurtenis

Opgraving Basisschool De Kleine Wereld

zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, optisch gestimuleerde luminescentiedatering, radiokoolstofdatering, vlakdekkende opgravingen
ID
1072845
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072845

Beschrijving

Voor dit vlakdekkend onderzoek is de totaal aangelegde oppervlakte is iets kleiner dan oorspronkelijk gepland: 1.178 m² tegenover 1.600 m2. Er werd geen selectie van de vondsten op het terrein doorgevoerd. Tijdens het veldwerk werden stalen genomen voor macrobotanisch onderzoek en pollenanalyse om een beter inzicht te verkrijgen over het landschap en grondgebruik op de site. Er werden stalen genomen van het hout van de boomstamwaterput voor dendrochronologisch onderzoek en er zijn stalen van de meerfasige plaggenbodem genomen voor een OSL-datering. Alle stalen worden eerst gewaardeerd om na te gaan of ze voldoende gegevens bevatten voor verdere analyse. De opgraving theeft zoals verwacht bewoningssporen opgeleverd uit de volle en late middeleeuwen en uit de 18e eeuw. Er zijn 12 greppels aangetroffen, naast elf paalkuilen, zeven kuilen, twee karresporen en één waterput. Na het couperen werden 14 sporen geïnterpreteerd als natuurlijk. Het vlak was op verschillende plaatsen verstoord door recente ingrepen. De paalkuilen konden daardoor niet toegewezen worden aan structuren. De greppels worden geïnterpreteerd als perceels- en afwateringsgreppels. De diepte van de greppels varieert sterk. Wel kon opgemerkt worden dat de afwatering in de richting van het oosten en zuiden gebeurde.

Bron     : STEENHOUDT M., VAN REMOORTER O., VAN DER MEER W. & VAN WAIJEN M. 2020: Eindverslag Opgraving Ravels, Basisschool De Kleine Wereld, BAAC Vlaanderen Archeologierapport 1395, Gent.
Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  : 30-11-2020

Bronnen

Bron: STEENHOUDT M., VAN REMOORTER O., VAN DER MEER W. & VAN WAIJEN M. 2020: Eindverslag Opgraving Ravels, Basisschool De Kleine Wereld, BAAC Vlaanderen Archeologierapport 1395, Gent.
Type: literatuur
Datum: 2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kloosterstraat 24 (Ravels)
Naar aanleiding van een nieuwbouwproject werd een vlakdekkende opgraving uitgevoerd die bewoningssporen opleverde uit de volle en late middeleeuwen.