Gebeurtenis

Opgraving Kronenburgstraat 7-11

zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, vlakdekkende opgravingen, archeologische opgravingen
ID
1072851
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072851

Beschrijving

Opgraving naar aanleiding van een nieuwbouwproject met ondergrondse parking. Enkel de noordelijke helft kon worden onderzocht. Ten eerste
was de bebouwing langs de straatzijde over de volledige breedte van 26 m onderkelderd tot op 2,20 m-MV. Ten tweede bevond er zich centraal in het terrein een plek met een diameter van 11 m met vervuilde grond die werd uitgegraven tot op ca. 5 m diepte. Sloop- en uitgravingen werden archeologisch begeleid. Het resterende deel van de werkput dat verder onderzocht werd, had een oppervlakte van 366 m². Deze oppervlakte werd in 3 verschillende stratigrafische vlakken verdiept. Om de bodemkundige en stratigrafische opbouw van het volledige onderzoeksgebied te kunnen
evalueren werden vijf bodemprofielen aangelegd. Uit de verschillende lagen van de profielen konden vondsten gerecupereerd worden waaruit een relatieve datering kon opgemaakt worden.In de 3 verschillende vlakken werden in totaal 106 sporen aangetroffen. Het sporenbestand bestond uit
grondsporen en bakstenen structuren. Alle vondsten uit deze sporen werd verzameld. Er werden 18 monsternummers uitgedeeld. Het gaat om twee pollenstalen, acht bulkstalen voor macrobotanisch onderzoek en acht baksteenstalen. Na selectie werden de meeste relevante van deze monsters verder onderzocht.

Bron: BELDE G. 2020: Archeologisch onderzoek langs de Kronenburgstraat 7 tot 11, te Antwerpen, ABO archeologische rapporten 951, Aartselaar.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ABO NV

Bronnen

Bron: BELDE G. 2020: Archeologisch onderzoek langs de Kronenburgstraat 7 tot 11, te Antwerpen, ABO archeologische rapporten 951, Aartselaar.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kronenburgstraat 7-11 (Antwerpen)
Naar aanleiding van een nieuwbouwproject met ondergrondse parking werd na sloop van de bestaande bebouwing een vlakdekkend opgraving uitgevoerd. Er zijn 3 grote fasen vastgesteld nl. een agrarische fase uit de late middeleeuwen, een postmiddeleeuwse fase van een tuinzone binnen de omwalling en een bewoningsfase uit de nieuwe tot nieuwste tijd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Opgraving Kronenburgstraat 7-11 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072851 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.