Gebeurtenis

archeologische begeleiding Augustijnenstraat 72

controle van werken
ID
1072857
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072857

Beschrijving

Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van verbouwingswerken. De totale zone waar de vloerplaat werd uitgebroken werd geregistreerd als werkput 1 (357m²). Er werden tijdens het veldwerk geen lengteprofielen gedocumenteerd. De enige aangesneden horizonten betreffen immers lagen die te relateren zijn aan de recente bebouwing op het terrein. Tijdens de begeleiding werden er geen sporen aangetroffen. Wel kan de opbouw van het plangebied tot aan de afgegraven laag worden vastgesteld. De aangetroffen lagen dateren vermoedelijk na WOII. Omdat de bodem niet verder werd aangetast, kunnen eventuele archeologische resten hieronder in situ bewaard blijven. 

Bron     : VAN DEN NOTELAER D. & THOMSON A. 2020: Augustijnenstraat 72, Mechelen. Een archeologische begeleiding, VEC Rapport 105, Geel.
Auteurs :  VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)
Datum  :

Bronnen

Bron: VAN DEN NOTELAER D. & THOMSON A. 2020: Augustijnenstraat 72, Mechelen. Een archeologische begeleiding, VEC Rapport 105, Geel.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Augustijnenstraat 72 (Mechelen)
Archeologische begeleiding van verbouwingswerken in een pand gelegen in de historische stadskern van Mechelen. De afgravingsdiepte was echter te beperkt om archeologische waarden te kunnen vaststellen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: archeologische begeleiding Augustijnenstraat 72 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072857 (Geraadpleegd op )