Gebeurtenis

Vooronderzoek Karperstraat

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, landschappelijk booronderzoek
ID
1072867
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072867

Beschrijving

Plaatsing van 7 landschappelijke boringen, gevolgd door de aanleg van 10 proefsleuven en 4 kijkvensters.

Auteurs :  Studiebureau Archeologie, Verhaert, Alde
Datum  :

Bronnen

Bron: DINGENS L., DE RAYMAEKER A. & CLAESSENS S. 2020: Vooronderzoek Oud-Turnhout Karperstraat, Tienen.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Pastoor Kruyfhooftstraat (Oud-Turnhout)
Een terrein aan de Dode Dreef en Karperstraat wordt verkaveld. Voorafgaand aan de verkaveling is een landschappelijk booronderzoek uitgevoerd, gevolgd door een proefsleuvenonderzoek. Het terrein vertoonde een duidelijk AC-profiel, met een scherpe overgang tussen beide horizonten. Enkel in de zuidwestelijke hoek van de verkaveling was plaatselijk een restant van de B-horizont bewaard. Er is geen site aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Karperstraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072867 (Geraadpleegd op )