Gebeurtenis

Verkennend booronderzoek Balen Belgenlaan

verkennend archeologisch booronderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem, landschappelijk booronderzoek
ID
1072868
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072868

Beschrijving

Het onderzoek bestond uit 7 verkennende archeologische boringen met een boordiameter van 12 cm, geplaatst in een grid van 10 bij 12 m.

Auteurs :  Debruyne, Sofie
Datum  : 08-12-2020

Bronnen

Bron: CLAESEN J., VAN GENECHTEN B., AUDENAERT E. & BOUCKAERT K. 2020: Nota. Balen – Belgenlaan (fase 1), ARCHEBO rapport 2020I265, Kortenaken.
Type: literatuur
Datum: 2020


Relaties

Wordt opgevolgd door


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Belgenlaan 17 (Balen)
Tijdens een verkennend archeologisch booronderzoek en daaropvolgend proefsleuvenonderzoek kwamen geen archeologisch relevante sporen noch vondsten aan het licht.