Gebeurtenis

Opgraving Heindonk Benedendijle

optisch gestimuleerde luminescentiedatering, radiokoolstofdatering, zaden- en vruchtenonderzoek, onderzoek van gewervelde diersoorten, archeologische opgravingen
ID
1072874
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072874

Beschrijving

Tussen 31 augustus en 30 september 2020 is door studie- en adviesbureau BAAC Vlaanderen bvba een archeologisch onderzoek uitgevoerd in de Sigmacluster Dijlemonding, deelgebied Heindonk-Tien Vierendelen. Dit onderzoek bestond uit een waarderend testvakkenonderzoek, met daarbij onmiddellijk aansluitend een vlakdekkend onderzoek (opgraving) van een aantal geselecteerde zones. Aanleiding voor het onderzoek is de inrichting van het projectgebied als GOG of GGG in opdracht van De Vlaamse Waterweg nv.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Bronnen

Bron: PERDAEN Y., WOLTINGE I. 2020: Evaluatierapport opgraving Heindonk, Benedendijle, BAAC Vlaanderen evaluatierapport, Gent.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Heindonk (Willebroek)
Site met lithisch materiaal, aardewerk, botmateriaal en macroresten, uit mesolithicum en neolithicum.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Opgraving Heindonk Benedendijle [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072874 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.