Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Mouveldstraat Bloesemhof

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072876
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072876

Beschrijving

Om het terrein te evalueren werden 5 proefsleuven en 3 kijkvensters aangelegd. De sleuven werden dwars op de Kerkstraat georiënteerd.

Auteurs :  Vanderhoydonck, Ingrid
Datum  :

Bronnen

Bron: VAN KERKHOVEN I. 2020: Bloesemhof Nieuwerkerken. Een nota van het uitgesteld traject. Vooronderzoek met ingreep in de bodem, VEC nota 810, Geel.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Mouveldstraat (Nieuwerkerken)
In het oostelijk deel van het terrein werden verstoringen van recente bebouwing en grondgebruik vastgesteld. Het westelijk deel van het terrein bevatte 3 kuilen verspreid over het terrein en 2 greppels. Eén van de greppels kon gelinkt worden aan een perceelsafbakening zoals op de Atlas van de Buurtwegen aangeduid. De overige sporen bevatte geen dateerbaar materiaal.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Proefsleuvenonderzoek Mouveldstraat Bloesemhof [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072876 (Geraadpleegd op )