Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Mouveldstraat Bloesemhof

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072876
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072876

Beschrijving

Om het terrein te evalueren werden 5 proefsleuven en 3 kijkvensters aangelegd. De sleuven werden dwars op de Kerkstraat georiënteerd.

Auteurs :  Vanderhoydonck, Ingrid
Datum  : 14-12-2020

Bronnen

Bron: VAN KERKHOVEN I. 2020: Bloesemhof Nieuwerkerken. Een nota van het uitgesteld traject. Vooronderzoek met ingreep in de bodem, VEC nota 810, Geel.
Type: literatuur
Datum: 2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Mouveldstraat (Nieuwerkerken)
In het oostelijk deel van het terrein werden verstoringen van recente bebouwing en grondgebruik vastgesteld. Het westelijk deel van het terrein bevatte 3 kuilen verspreid over het terrein en 2 greppels. Eén van de greppels kon gelinkt worden aan een perceelsafbakening zoals op de Atlas van de Buurtwegen aangeduid. De overige sporen bevatte geen dateerbaar materiaal.