Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Overbroekstraat

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072881
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072881

Beschrijving

Het terrein werd geëvalueerd op basis van 5 proefsleuven en 1 kijkvenster. 4 Proefsleuven zijn evenwijdig met de Overbroekstraat, de 5de proefsleuf in het zuidwesten van het terrein werd dwars op de weg georiënteerd. Door de aanwezigheid van colluvium werden 2 vlakken aangelegd.

Auteurs :  Vanderhoydonck, Ingrid
Datum  :

Bronnen

Bron: SIEMONS J. & HUIZER J. 2020: Sint-Truiden Overbroekstraat. Nota proefsleuvenonderzoek, VAC nota 806, Geel.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Overbroekstraat (Sint-Truiden)
In het noordelijk deel van het terrein werden muurresten, uitbraaksporen, kuilen, greppels en 2 bijna volledige kruiken en 1 grape aangetroffen. Het archeologisch niveau bevindt zich net onder de bouwvoor in het colluvium. Op basis van het aardewerk en de afwezigheid van structuren op historische kaarten wordt een datering van late middeleeuwen verondersteld.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Proefsleuvenonderzoek Overbroekstraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072881 (Geraadpleegd op )