Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Drie Tombenstraat

sleuvenonderzoek, metaaldetectie, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072883
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072883

Beschrijving

Op het terrein werden 3 proefsleuven en 1 kijkvenster aangelegd. Door de aanwezigheid van colluvium werden verschillende vlakken aangelegd. De vlakken werden telkens gescreend met een metaaldetector.

Auteurs :  Vanderhoydonck, Ingrid
Datum  :

Bronnen

Bron: STEEGMANS J., VANAENRODE W. & DRIESEN P. 2020: Nota - Montenaken, Drie Tombenstraat. Aanleg van een bufferbekken, ARON rapport 957, Tongeren.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Drie Tombenstraat (Gingelom)
Op het terrein werden proefsleuven aangelegd, er werden geen sporen aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Proefsleuvenonderzoek Drie Tombenstraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072883 (Geraadpleegd op )