Gebeurtenis

Proefputtenonderzoek Oude Vestenstraat

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072885
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072885

Beschrijving

In november werden ter hoogte van de Oude Vestenstraat twaalf proefputten en twee proefsleuven gegraven. De proefputten lagen verspreid over het terrein. De sleuven lagen in het zuiden van het projectgebied, haaks op de Oude Vestenstraat. Er werden in totaal drie archeologische niveaus gevonden. De het laatste archeologische niveau bevond zich op een diepte tussen 48,48m en 51,25m TAW.

Auteurs :  VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)
Datum  : 16-12-2020

Bronnen

Bron: VAN DEN NOTELAER, D. (2020): Oude Vestenstraat 4-6, Tienen. Een nota van het uitgesteld traject (Vooronderzoek met ingreep in de bodem: proefsleuven), VEC nota 811, Geel
Type: literatuur
Datum: 24-12-2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Oude Vestenstraat 6 (Tienen)
Tijdens het vooronderzoek dat werd uitgevoerd in november 2020, werden drie archeologische niveaus aangetroffen. De site wordt gedateerd tussen de 14de en de 17de eeuw.