Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Ravels Weeldestraat 130-136

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072886
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072886

Beschrijving

Het onderzoek bestond uit de aanleg van 3 proefsleuven, 2 kijkvensters en 1 dwarssleuf.

Auteurs :  Debruyne, Sofie
Datum  :

Bronnen

Bron: DE ROECK W., PAULUSSEN R., VAN DER VEKEN B., WEEKERS-HENDRIKX B. A. T. M. & HUIZER J. 2020: Weeldestraat 130-136, Weelde (Ravels). Nota van het archeologisch vooronderzoek, VEC Nota 743, Geel.
Type: literatuur
Datum:


Relaties

Heeft als voorganger


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Weeldestraat 136 (Ravels)
Tijdens een proefsleuvenonderzoek is aangetoond dat een voormalige boerderijsite in de dorpskern van Weelde een lange voorgeschiedenis heeft. Sporen en vondsten wijzen op bewoning vanaf de late middeleeuwen. Op diepere niveaus zijn mogelijk nog oudere resten bewaard. Een landschappelijk booronderzoek heeft immers aangetoond dat er vegetatiehorizonten uit het Midden-Pleniglaciaal van het Weichseliaan bewaard zijn, welke archeologische resten uit het midden-paleolithicum kunnen bevatten.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Proefsleuvenonderzoek Ravels Weeldestraat 130-136 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072886 (Geraadpleegd op )