Gebeurtenis

Landschappelijk booronderzoek Ravels Weeldestraat 130-136

archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem, landschappelijk booronderzoek
ID
1072887
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072887

Beschrijving

Tijdens het landschappelijk bodemonderzoek zijn vijf boringen gezet tot een diepte van 4 m onder het maaiveld en met een tussenafstand van 30 m. Het waren machinale slaggutsboringen met kunststof liners (Geoprobe) met een diameter van 5 cm.

Auteurs :  Debruyne, Sofie
Datum  :

Bronnen

Bron: DE ROECK W., PAULUSSEN R., VAN DER VEKEN B., WEEKERS-HENDRIKX B. A. T. M. & HUIZER J. 2020: Weeldestraat 130-136, Weelde (Ravels). Nota van het archeologisch vooronderzoek, VEC Nota 743, Geel.
Type: literatuur
Datum:


Relaties

Wordt opgevolgd door


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Weeldestraat 136 (Ravels)
Tijdens een proefsleuvenonderzoek is aangetoond dat een voormalige boerderijsite in de dorpskern van Weelde een lange voorgeschiedenis heeft. Sporen en vondsten wijzen op bewoning vanaf de late middeleeuwen. Op diepere niveaus zijn mogelijk nog oudere resten bewaard. Een landschappelijk booronderzoek heeft immers aangetoond dat er vegetatiehorizonten uit het Midden-Pleniglaciaal van het Weichseliaan bewaard zijn, welke archeologische resten uit het midden-paleolithicum kunnen bevatten.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Landschappelijk booronderzoek Ravels Weeldestraat 130-136 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072887 (Geraadpleegd op )